0

Belajar Dari Angka NOL

Seorang bijak pernah berkata: “kun shifran biyaminil wahid” yang artinya: “jadilah angka nol di samping kanan angka satu”. Angka satu kalau ditambahi angka nol di kanannya akan berubah menjadi 10, kalau nolnya ditambah satu lagi akan menjadi 100,

0

Sunnah Menjilati Makanan Yang Tersisa di Jari Tangan

“Apabila salah seorang diantara kamu selesai memakan makanan, maka janganlah ia membersihkan jari-jemarinya sebelum ia menjilatinya atau menjilatkannya (kepada orang lain)*” . (Muttafaq ‘alaihi).

0

Tuntunan Bershalawat kepada Rasulullah

“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatNya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.” (QS. Al-Ahzab: 56).

0

Tuntunan Bershalawat kepada Rasulullah

“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatNya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.” (QS. Al-Ahzab: 56).

Naskah Khutbah
Fatwa
0

Hukum Mengucapkan Salam Kepada Nonmuslim

Tanya: Bagaimanakah hukum mengucapkan salam kepada orang nonmuslim? Jawab: Mendahului mengucapkan salam kepada orang nonmuslim adalah haram dan tidak boleh. Sebab…