Monthly Archives: February, 2016

Artikel Kajian bersiap menyambut kematian
0

“Orang yang pandai adalah orang yang beramal untuk bekal sesudah mati, dan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsu terlalu mempunyai cita-cita yang muluk-muluk”