Browsing: Kajian Akidah

Audio sujud2
1

Jika mereka tidak mengetahui hakikat penciptaannya maka dia akan hidup tanpa pedoman, tanpa arah. Mereka akan menyikapi persoalan-persoalan hidup dengan semaunya yang sesuai hawa nafsunya, sebab mereka memang takkan mengindahkan petunjuk.