Browsing: Ramadhan

Artikel Kajian
0

Ramadhan ibarat ladang pahala yang sangat subur sehingga wajar ketika amalan ibadah pada bulan tersebut kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya, tapi ia bukanlah momen untuk berspekulasi ataupun memanipulasi iman,

Artikel Kajian
0

Allah Ta’ala Maha Dekat. Dia menjawab hambaNya yang berdoa kepadaNya. Ini berlaku setiap saat, khususnya di bulan Ramadhan, sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya bahwa setiap Muslim memilki doa yang mustajab pada bulan Ramadhan.

Artikel Kajian ramadhan terakhir
0

Jika seseorang mengunjungi suatu tempat atau bertemu seseorang yang spesial dan merasa bahwa ia takkan bertemu lagi dengan orang itu atau tidak akan kembali ke tempat itu, tentu saja ia akan bersemangat memanfaatkan keberadaannya di tempat itu. Ia akan memaksimalkan pertemuan tersebut

Artikel Kajian ramadhan-mubarak
1

Dalam upaya mewarnai hari-hari kita dengan membaca Alqur’an baik itu di bulan Ramadhan maupun di bulan lainnya, hendaknya membaca disertai merenungkan dan memahami maknanya, kemudian melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangannya.

Artikel Kajian belenggu
0

Ramadhan datang, kita pantas bergembira. Peluang pahala dibuka seluas-luasnya. Motivasi amal tercurah begitu melimpah, sementara penghalang utama disingkirkan sebulan lamanya. Pintu jannah dibuka, pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu.

Artikel Kajian berdoa
0

“Allahu Akbar, Ya Allah terbitkanlah al-hilal kepada kami dengan keamanan dan iman, dengan keselamatan dan Islam, dan taufiq kepada apa yang Engkau cintai dan Engkau Ridhai. Rabbku dan Rabbmu adalah Allah.”

Artikel Kajian
0

“Barangsiapa berpuasa pada hari syak (yang diragukan),maka ia telah bermaksiat (durhaka) kepada Abul Qasim.” (Hadits ini disebutkan oleh Imam Bukhari secara mu’allaq, dan dinilai maushul oleh lima Ahli hadits, dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban).