Browsing: Tazkiyahtunnafs

Artikel Kajian bersiap menyambut kematian
0

“Orang yang pandai adalah orang yang beramal untuk bekal sesudah mati, dan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsu terlalu mempunyai cita-cita yang muluk-muluk”

Artikel Kajian kuburan
0

semua orang Mukmin di dunia ini dipenjara atau dilarang dari syahwat-syahwat (perkara-perkara yang disukai) yang diharamkan dan dimakruhkan, dibebani dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan yang berat. Maka jika dia telah meninggal dunia, dia istirahat dari ini, dan dia kembali menuju perkara yang telah dijanjikan oleh Allâh Ta’âla untuknya, berupa kenikmatan abadi dan istirahat yang bebas dari kekurangan.

Renungan
1

Tepat pada hari diangkatnya amal-amal kita oleh para malaikat…

Pada hari ini, seorang mujahid dakwah akhirnya menuntaskan janjinya kepada Allah Azza wa Jalla di atas muka bumi ini; Ustadz Umar Shaleh rahimahullah rahmatan wasi’ah. Setelah berjuang melewati ujian sakit diabetes yang sejak bertahun-tahun lalu dideritanya, akhirnya pagi hari ini, beliau insya Allah telah menunjukkan kepada Sang Khaliq-nya bahwa ia menerima semua penderitaan itu dengan penuh kesabaran dan ihtisab.

Artikel Kajian
0

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia berkata baik atau diam.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Artikel Kajian lailatul qadr
0

Ketika aku berpaling darinya, ia memanggilku dan berkata: “Amalku seperti apa yang engkau lihat, hanya saja aku tidak pernah menyimpan dalam hatiku kebencian terhadap seorang pun dari kaum muslimin dan aku tidak pernah mendengki seorang pun atas nikmat yang Allah berikan kepadanya”. Maka Abdullah radhiyallahu ‘anhu berkata: “Nah inilah yang menyampaikanmu kepada surga tersebut’.

Artikel Kajian Seorang pengikut syi'ah sujud di depan kuburan
0

Bagi orang beriman dan berakal sehat, kesesatan, kebathilan serta kekufuran sekte syiah adalah sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan sebab dia adalah perkara yang amat jelas dan kasat mata.

Kecuali untuk menjelaskan syubhat-syubhat mereka yg dapat saja menipu orang-orang awam yang belum mengerti benar penyimpangan dan kesesatan syiah.

Artikel Kajian nasehat ulama
0

Sebaik-baik kecintaan adalah yang mau menemani seseorang di dalam kubur dan menghiburnya. Aku tidak mendapatkan yang demikian itu kecuali amal saleh. Oleh karena itu, kujadikan amal saleh sebagai kecintaanku agar dapat menjadi pelita kuburku, menghiburku di dalamnya, dan tidak akan meninggalkanku seorang diri.

1 2 3 4