Browsing: Tsaqofah

Artikel Kajian Aqidah Syi'ah
2

Apakah keluarnya al Husain ke Karbala dan terbunuhnya beliau merupakan kemuliaan untuk Islam dan kaum muslimin atau sebaliknya, kehinaan untuk Islam dan kaum muslimin?

Artikel Kajian Sahabat-sahabat-Rasulullah
0

Yang sangat disayangkan sebagian berani melontarkan ucapan yang tidak pantas terhadap para shahabat pilihan, dan mencela mereka yang telah menemani Rasulullah shallalahu alaihi wa sallam, yang telah disaksikan para pemimpin umat ini setelah Rasulnya dengan kebaikan dan keshalehan.