Browsing: Oase

Kisah london-bus
0

Tersenyumlah sang supir seraya bertanya : bukankah anda Imam yang baru di masjid kota kami ini? Sejak beberapa waktu yang lalu aku berfikir hendak pergi ke masjid anda untuk mengenal agama Islam lebih dekat! uang lebih tadi aku berikan kepada anda dengan sengaja untuk mengetahui bagaimana sikap anda!

Oase kisah utsman bin affan
0

Utsman bin Affan adalah sahabat yang Rasulullah sendiri menggambarkannya sebagai pribadi yang paling jujur dan rendah hati di antara kaum muslimin. Dia berprofesi sebagai pedagang. Dia kaya raya, ekonom yang handal, dan sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikannya kepada umat Islam di awal dakwah Islam.
Utsman mendapat julukan Dzun Nurain yang berarti yang memiliki dua cahaya.

Oase nasehat ulama
0

Saya telah menjumpai banyak ulama, keadaan dan kapasitas ilmu mereka berbeda-beda, namun sungguh yang paling bermanfaat bagiku diantara mereka ketika berkumpul dengannya adalah yang beramal dengan ilmunya walaupun ada yang lebih berilmu darinya. Saya juga telah menjumpai sekelompok ulama hadits, mereka banyak menghafal dan memahami (ilmu) namun mereka meringan-ringankan dalam masalah ghibah dan mengklaimnya sebagai bagian dari ilmu al-jarh wa at-ta’dil

Kisah pekuburan baqi-madinah
0

“Ayah, bagaimana keadaanmu tinggal sendirian dalam kubur yang gelap gulita tanpa pelita dan tanpa pelipur? Ayah, kemarin malam kunyalakan lampu untukmu, semalam siapa yang menyalakannya untukmu? Kemarin masih kubentangkan tikar, kini siapa yang melakukannya, Ayah? Kemarin malam aku masih memijat kaki dan tanganmu, siapa yang memijatmu semalam, Ayah?

Oase sujud sahwi
0

Aku beribadah kepada Allah selama 50 tahun lamanya, namun selama itu pula aku tidak merasakan kelezatan ibadah-ibadah tersebut hingga aku menjauhi 3 perkara:

Aku jauhi dan abaikan keridhaan manusia hingga akhirnya aku mampu mengatakan kebenaran.
Aku Jauhi dan tinggalkan persahabatan dengan orang fasik para pendosa sehingga akhirnya aku hanya mendapatkan sahabat dari orang-orang sholeh saja.
Aku menjauhi manis dan indahnya kelezatan dunia hingga akhirnya aku temukan manisnya kelezatan akhirat.

Kisah pita kaset
0

Sepeninggal Ayah (yang beliau maksud adalah Al -Allamah Abdullah bin Humaid rahimahullah) kami pun berusaha mencari seluruh rekaman ceramah-ceramah yang selama ini beliau sampaikan, namun kami tidak menemukan kecuali hanya 35 kaset saja padahal seluruh upaya pencarian telah kami kerahkan demikian besar hingga mendatangi studio rekaman tempat dahulu beliau menyampaikan ceramahnya.

Oase poligami solusi
2

Ketika poligami menjadi sesuatu yang menakutkan, kami justru sudah menjalaninya dengan sangat menyenangkan. Aku dikaruniai 3 istri yang sangat mendukung perjuanganku. Ketiga istriku benar-benar saling bersinergi menghadirkan surga di dunia ini menuju surga sebenarnya di akhirat nanti, insya Allah.

Aku menikahi istri pertamaku pada saat usiaku masih sangat belia. Aku jatuh hati pada pandangan pertama.

Oase
0

Mu’awwiyah bin Abu Sofyan bin Harb bin Umaiah Al Qurasyi Al Umawi adalah pendiri Daulat Umaiah di Suriah. Beliau lahir di Mekah dan sempat memusuhi Islam dan akhirnya memeluk Islam ketika penaklukan kota Mekah (8 H). Beliau sempat belajar tulis baca dan matematika, sehingga Rasulullah mengangkatnya menjadi juru tulisnya.

Oase al-qur'an petunjuk hidup
0

“Barangsiapa yang ingin hendak mendengar al-Quran tepat seperti diturunhan, hendaklah ia mendengarkannya dari Ibnu Ummi ‘Abdin …! Barangsiapa yang ingin hendak membaca al-Quran tepat seperti diturunkan, hendaklah ia membacanya seperti bacaan Ibnu Ummi ‘Abdin …!”

1 2 3 4 10