Browsing: Twit Ulama

Twit Ulama
0

Jangan jadi peragu dan lebih berharap kepada makhluk yang lemah ketimbang bertawajuh kepada sang Khaliq Jalla wa ‘a’laa. Besimpuhlah di hadapan-Nya dan mohonlah pertolongan-Nya atas semua urusanmu.
“Sesungguhnya aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku kepada Allah” (Qs:12:86)

Twit Ulama Masjid
0

Seorang tabi’in, Shafwan ibn Sulaim, jika keluar masjid beliau menangis seraya berkata, “Saya khawatir tidak kembali lagi ke tempat ini”.

Keterpautan hati dengan masjid merupakan tanda-tanda keimanan, sebagaimana disebutkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits tentang tujuh kelompok manusia yang akan dinaungi oleh Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, “seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid”.

Twit Ulama akhlak nabi
0

“Ketika tsiqah (percaya) dan husnuzhon pada Allah memenuhi hati, maka dari hati itu akan terpancar mata air optimisme yang akan membersihkan hati dari noda pesimisme”

Twit Ulama amalan sia sia
0

Jika ini adalah balasan bagi orang yang mengubah batas-batas tanah milik tetangganya secara dzalim, lalu apa balasan yang pantas bagi orang yang mengubah ketentuan, hukum-hukum, dan syariat-syariat-Nya? Maka seorang Muslim hendaknya selalu waspada, maka waspadalah!!!

Twit Ulama sujud2
0

Sebagian orang tersalah lalu ia menyadari kesalahannya, tapi ia gengsi untuk bertaubat. Ia tidak memiliki keberanian untuk mengakui kesalahannya dan memohon ampun (istighfar). Sehingga ia larut dalam penyimpangan dan kekeliruannya. Bahkan ia berusaha mencari-cari pembenaran (tabrir), lalu melakukan dosa tersebut terus-menerus. Sehingga ia makin terjatuh, terjatuh, dan terjatuh, hingga tidak sanggup lagi untuk bangkit dan rujuk kepada kebaikan.

Twit Ulama celaka
0

Apakah anda merasakan gundah dan gulana? Apakah anda menginginkan kelapangan dada? Tinggalkan segala yang membebanimu berupa dosa-dosa dengan bertaubat pada-Nya, dan mengarahlah kepada Allah dengan beribadah pada-Nya, sembari mengharap rahmat-Nya, serta yakin terhadap janji-Nya, niscaya kamu akan menyaksikan hasil menggembirakanmu sesegera mungkin.

Twit Ulama mawar layu
0

(“وغلقت الأبواب وقالت هيت لك” ) “Dan wanita yang dia (Yusuf) berada di rumahnya menggoda Yusuf. Dan dia telah menutup pintu-pintu, lalu berkata, marilah mendekat padaku” (12:23). KEMUDIAN. (” ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكوناً من الصاغرين” )“Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan, niscaya dia akan dipenjarakan, dan ia akan menjadi orang yang hina” (12:32).